© pxDesign.se SiteLock

Kontakt

Postadress
Värmbols Bruk
Dalvägen 13 B
641 53 KATRINEHOLM

 

Telefonnummer
0150-527 18

070 0859375

 

E-postadress
ostra.vingaker@telia.com

 

 

Östra Vingåkers Hembygdsförening bildades 1985 på initiativ av kyrkvaktmästaren Siegfried Nitz. Främsta målet var att restaurera lilla forna soldatstugan Kungsholm som höll på att förfalla. Föreningens första ordförande blev kyrkoherde Lars Ekrelius. 1986 hade föreningen 86 medlemmar.Stadgarna formades enligt följande mening:

Föreningens uppgift är att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv, vidmakthålla sockengemenskapen och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningens verksamhet har utökats under åren och har ett antal årliga återkommande evenemang såsom valborgmäss, gökotta, hembygdsdag, midsommar, torsdagskvällar och en hemlig sommarresa m.m. Boda kvarn har upprustats och är den stora samlingspunkten för de flesta arrangemangen. Föreningen har nu över 1400 st medlemmar. Välkommen som medlem i vår gemenskap!