© pxDesign.se SiteLock
tisdag, 15 december 2015 13:49

Rotar och torp i Östra Vingåker

Här finns en än så länge ofullständig sida med information om rotar och torp/fastigheter under dessa. Här hittar du ett dokument som heter Rotar och Torp, vilken innehåller information om fastighetsnamn och den rote fastigheten tillhör. I dokumentet Fastighetsnamn finns även uppgifter om fastighetens namn under olika tider..

Hittar du felaktigheter eller kan bidra med mer information, är vi synnerligen tacksamma om du vill meddela oss om detta.

En socken var förr indelad i ett antal rotar, som utgjorde grunden för diverse aktiviteter. Syftet med rotar var att skapa likstora småenheter på vilka olika typer av bördor fördelades rättvist. Det fansn olika typer av rotar:soldatrote, fattigrote, brandstodsrote, husförhörsrote, skjutsningsrote, postrote med flera. Östra Vingåkers hembygdsförenings arkiv är uppbyggt efter husförhörsrotar.


Rotar och Torp

 

Fastighetsnamn

tisdag, 15 december 2015 13:39

Gravregister

Gravregistret har kyrkogårdsförvaltningens register som grund. Detta register håller nu på att gås igenom och där oklarheter upptäcks, rättas dessa till. Där det skett förändringar eller kompletteringar, är texten blå. Då uppdatering sker kontinuerligt, kommer det att finnas ett datum överst på registret.

Vad skall registret vara till?

Ge folk möjlighet att finna var släkt och vänner ligger begravda. Registret är sorterat på Efternamn i bokstavsordning. Det visar när personen är född, död och begravd. När det gäller begravd är datum i vissa fall samma som dödsdagen, det beror på vem som fört in uppgifterna från början. Det visar även var de bott samt var de är begravda (Bokstav + siffror). Karta över kyrkogården finns i Pärmen ”Kulturgravar” som är placerad på en stolpe vid ingången till kyrkogården. En del gravar har återanvänds, varför ”Er sten” ej finns kvar, men ni ser platsen där de ligger.

Skulle ni se en uppgift som inte är korrekt, tala med kyrkogårds vakt- mästaren eller ring Leif Johansson 070-324 68 84

Gravregister (nedladdning)

Läsbar fil på nätet (OBS Extern länk)

onsdag, 27 april 2011 18:57

Kulturgravar på Ö Vingåkers kyrkogård

På Östra Vingåkers Kyrkogård finns ett antal gravar som är utsedda till Kulturgravar. Gravarna är från olika tidsepoker. Den äldsta är från 1845 och den yngsta från 1962. Med detta urval vill vi spegla hur utseende och utformning har skiftat under årens lopp. För att göra det mer intressant har vi försökt att berätta lite om dem som ligger i dessa gravar: Vad de hade för familj, var de kom ifrån, dödsorsak m.m. För denna information har vi bland annat använt olika arkiv, kyrkogårdens gravböcker och vad folk berättat. Det vi hittills har funnit finns i den pärm som du hittar till vänster innanför grindarna till kyrkogården.

Ta med dig pärmen på en kulturgravsvandring. Läs i pärmen om dem som vilar under kulturgravarna och försök med fantasins hjälp sätta dig in i hur och under vilka omständigheter dessa personer levde.

Pärmen har uppdaterats under 2011. Eftersom detta är ett omfattande projekt, kommer det att ske en ständig uppdatering. Därför är pärmens innehåll inte en färdig produkt. Felaktigheter och oklarheter kan förekomma. Om du hittar något sådant, eller har ytterligare upplysningar om dem vars namn står på kulturgravarna, blir vi i Östra Vingåkers hembygdsförening synnerligen tacksamma om du delar med dig av dina kunskaper antingen via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via vår hemsida

En kulturgrav blir K-märkt, och får aldrig tas bort. Den kommer att skötas av kyrkogårdsförvaltningen. Förutsättningen för att en grav ska bli K-märkt är att den inte har något gravbrev eller något motsvarande avtal. Det skall således inte finnas någon ”ägare” till graven.

måndag, 09 november 2009 13:26

Forskning om Hembygden

Cirkelverksamheten "Forskning Hembygden" startade för ca 20 år sedan. Deltagrna har vandrat i markerna för att kartlägga torp där endast grunderna eller andra spår efter bebyggelse finns kvar. Kyrkböckerna har registrerats i arkivets dator. Där hittar vi människorna som bodde i torpen och ibland också intressanta anmärkningar som prästerna noterade.

Lokala kartor har tagits fram av duktiga för detta orienterare. Kartorna finns i de skrifter som ÖWH utarbetat och låtit trycka. Till försäljning finns fortfarande: Grevinnornas Kokbok, Historien om Bodaholm, Östra Vingåkers indelta soldater samt senast utgivna Bonneråds Bolby.

Aktuellt tema är "Kvarnar i Östra Vingåker". Vi tecknar deras historia med inriktning på ett bildspel som kommer att visas vid Boda kvarn.

Årets forskning koncentreras kring Mölnhult och Sjöholms rote. Vi har redan samlat mycket material, men vårens arbete blir nya utflykter för ytterligare materialinsamling som tillsammans med övrigt material ska sammanställas till en ny skrift.

Ledare för forskningsguppen är Sven-Olov Jacobsson och Ann-Margret Eriksson.