© pxDesign.se SiteLock

Kontakt

Postadress
Värmbols Bruk
Dalvägen 13 B
641 53 KATRINEHOLM

 

Telefonnummer
0150-527 18

070 0859375

 

E-postadress
ostra.vingaker@telia.com

 

 

Gravregistret har kyrkogårdsförvaltningens register som grund. Detta register håller nu på att gås igenom och där oklarheter upptäcks, rättas dessa till. Där det skett förändringar eller kompletteringar, är texten blå. Då uppdatering sker kontinuerligt, kommer det att finnas ett datum överst på registret.

Vad skall registret vara till?

Ge folk möjlighet att finna var släkt och vänner ligger begravda. Registret är sorterat på Efternamn i bokstavsordning. Det visar när personen är född, död och begravd. När det gäller begravd är datum i vissa fall samma som dödsdagen, det beror på vem som fört in uppgifterna från början. Det visar även var de bott samt var de är begravda (Bokstav + siffror). Karta över kyrkogården finns i Pärmen ”Kulturgravar” som är placerad på en stolpe vid ingången till kyrkogården. En del gravar har återanvänds, varför ”Er sten” ej finns kvar, men ni ser platsen där de ligger.

Skulle ni se en uppgift som inte är korrekt, tala med kyrkogårds vaktmästaren eller konyakta föreningen.

Gravregister för nedladdning

Gravregister
1101 Ladda ner
349 KB