© pxDesign.se SiteLock

Sök dokument

Kategorier

Undermappar: protokoll och dagordningar

Budget per år samt protokoll budgetmöten.

Innehåller verksamhetsplaner per år.

Årsmötesprotokoll samt bilagor.

Årsprogram per år för nedladdning.

Innehåller bland annat årsboksregister, Boda Kvarns historia, Fastighetsnamn och "Rotar och Torp"

Undermappar: Rapporter, Möten, Medlemsträffar, Gökotta och Gragregister